Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Viên Thế Giang (2014)

  • Quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua đã phát huy đc hiệu quả, song cũng nhiều hệ lụy mà nếu không được điều chỉnh kịp thời sẽ gây ra những hậu quả xấu cho thị trường ngân hàng. Bài viết đánh giá thực trạng của hoạt động quản lý của Ngân hàng Nhà nước, chỉ ra những tồn tại và biện pháp khắc phục những nhược điểm trong quản lý&#x...

  • Tạp chí


  • Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tâm (-)

  • Bài viết phân tích và so sánh một số nội dung về quá trình hình thành, cơ sở pháp lý và thực tiễn hoạt động của cơ quan nhân quyền quốc gia ở một sổ nước Đông Nam Ả, qua đó luận giải sự cần thiết và đưa ra những kiến nghị mang tỉnh gợi mở cho việc thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia của Việt Nam.