Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  •  (2017)

  • Một thế kỷ đã trôi qua, ngày 17/11/1917 (tức ngày 25/10/1917, theo lịch Nga), Cách mạng Tháng Mười Nga thẳng lợi và sự ra đời của Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới đã trở thành biểu tượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh liệt đối với hàng ngàn triệu người thuộc các dân tộc bị chủ nghĩa đế quốc, thực dân áp bức. vùng lên đấu tranh tự giải phóng. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, đánh dấu bước đột phá vĩ đại, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.