Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [714]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 714
 • TVQH_Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực ở nước ta hiện nay_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Xuân Nhã (2019-12-12)

 • Đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực là một trong những vấn đề quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm ngay từ những ngày đầu của công cuộc đổi mới đất nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra những vấn đề khái ...

 • NCLP8.20.Xay dung nha nuoc kien tao_ly luan quan tri.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Bình (2020-08)

 • Ở nước ta thời gian qua, những thành quả nghiên cứu về chính phủ kiến tạo là rất quan trọng, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để chúng ta đẩy mạnh cải cách hành chính công theo tinh thần xây dựng chính phủ kiến tạo. Mặc dù vậy, những nghiên cứu có liên quan vẫn chưa kế thừa đầy đủ và có chọn lọc những lý thuyết hiện đại trên thế giới về vấn đề này, do đó các ...

 • NCLP7.20.Trach nhiem giai trinh_Co quan hanh chinh nha nuoc_xdung luat_phap lenh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trương Hồng Quang (2020-07)

 • Trách nhiệm giải trình là một trong những phương thức để kiểm soát quyền lực nhà nước. Bài viết phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước trong hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh tại Việt Nam thời gian qua và đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước trong hoạt&#x...

 • NCLP6.20.Ban ve co cau to chuc chinh phu 2021_2026.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Dũng Sỹ (2020.06)

 • Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 5/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó có nhiệm vụ: “tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp&...

 • TTKHXH9.20.Ban ve nha nuoc kien tao tren TG_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Chiện (2020-08)

 • Nhà nước kiến tạo tạo trên thế giới phát triển là một mô hình đã được thể nghiệm thành công ở thế giới. Là một quốc gia đang chuyển đổi mô hình phát triển, Việt Nam đang nỗ lực kiếm tìm mô hình nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dựa vào nguồn tài liệu thứ cấp, bài viết làm rõ nguồn gốc, nội hàm khái niệm, các mô hình nhà nước k...

 • KTCATBD.9.20.Xdung chinh phu liem chinh_kien tao_hanh dong_phuong thuc hoat dong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Tiến Rinh (2020-09)

 • Thế giới trong những năm qua đã diễn ra rất nhiều sự thay đổi theo chiều hướng cả tích cực lẫn tiêu cực, tác động sâu rộng đến các quốc gia, khu vực cũng như mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu, nước ta cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức nhất định, trong đ...

 • NCLP.6.20.Tu tuong dan chu dai dien.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đậu Công Hiệp (2020-06)

 • Bài viết này trình bày về nguồn gốc của tư tưởng dân chủ đại diện (từ thời cổ đại ở phương Tây cho đến châu Âu thời Khai Sáng) và qua đó cho thấy, dân chủ đại diện đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài tổ chức trong lịch sử và trở thành một hình mẫu phổ biến trong quyền lực nhà nước hiện nay.

 • DCPL.8.20.Dan chu va ksoat quyen luc nha nuoc VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Quang Hiển (2020-08)

 • Bài viết về dân chủ và kiểm soát quyền lực nhà nước; thực trạng, giải pháp đấu tranh chống lại các luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề dân chủ, nhân quyền và kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay và những kiến nghị.

 • CSHTT_25 nam xdung va phat trien (1982-2007).pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2007)

 • Tài liệu đề cập đến quá trình hình thành và phát triển cục sở hữu trí tuệ; lãnh đạo cục sở hữu trí tuệ qua các thời kỳ; hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam hiện nay và các số liệu thống kê.

 • NCQT4.19.Trat tu Thgioi kieu My duoi thoi t thong Donald Trump.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Phan Quỳnh Giao, Đỗ Thị Thủy (2019-12)

 • Sau gần ba năm cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã thi hành hàng loạt các chính sách mà về cơ bản làm suy yếu trật tự thế giới kiểu Mỹ vốn được Mỹ cùng các đồng minh phương Tây xây dựng từ sau Thế chiến II và vẫn còn chi phối nền chính trị quốc tế hiện nay. Từ Hội nghị Thượng đình G7 thảng 6/2018 (Ca- na-đa) đến Thượng đỉnh NATO tháng 7/2018 (Bi), có thể thấy những điều chỉ...

 • NCLP4.20.Hoan thien pl ve to chuc dv su nghiep cong lap o nuoc ta.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-02)

 • Pháp luật về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và Nghị định số 55/2012/NĐ -CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng đã tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất việc tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục, bảo đảm đúng thẩm quyền và trách nhiệm trong việc thành lập, tổ chức ...

 • LLCT3.20.Đa Nang tich cuc xd mo hinh TCCQĐT.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Đính (2020-03)

 • Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chếxây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, vị hành chính - kinh tế đặc biệt; chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xuất phát từ thực tiễn địa phương, Đà Nẵng đang tích cực nghiên&#x...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 714