Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [1172]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1172
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Thái Vĩnh Thắng (2023-11)

 • Bài viết phân tích khái niệm và các yếu tố cơ bản của nhà nước pháp quyền trong quan niệm phổ biến hiện nay trên thế giới, đặc biệt chú trọng vào nội dung của của Nghị quyết 27/NQ/TW vì tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền tại Việt Nam nhằm đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tiêu chí nhà nước pháp quyền.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-12)

 • Bài viết khải quát thực trạng phân cấp quản lý hành chính và đưa ra các giải pháp thực hiện phân cấp quản lý hành chính có hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với bối cảnh đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-12)

 • Bài viết nêu lên thực trạng và đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh quản lý tài liệu điện tử của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1172