Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội : [580]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 580
 • NCLP24.20.75 nam quoc hoi VNam_an tuong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Ngọc Thanh (2020-12)

 • 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sự kiện có ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Nhân kỷ niệm trọng thể ngày lễ 75 năm thành lập Quốc hội Việt Nam, xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ về những sự kiện một thời không thể nào quên.

 • NCLP23.20.Tap chi nghien cuu lap phap_nguoi thay_nguoi anh_nguoi ban trong toi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2020-12)

 • Trải qua 20 năm hoạt động, với tôn chỉ mục đích là diễn đàn lý luận và thực tiễn về Nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã phục vụ có hiệu quả việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng&...

 • NCLP23.20.Tap chi NCLP_trao gui niem tin.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Ngô Quốc Chiến (2020-12)

 • Trải qua 20 năm hoạt động, với tôn chỉ mục đích là diễn đàn lý luận và thực tiễn về Nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã phục vụ có hiệu quả việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng&...

 • NCLP23.20.Tap chi NCLP_Ly luan_thuc tien_PLuat.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tô Văn Hòa (2020-12)

 • Trải qua 20 năm hoạt động, với tôn chỉ mục đích là diễn đàn lý luận và thực tiễn về Nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã phục vụ có hiệu quả việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng&...

 • NCLP23.20.Tap chi NCLP_cong bo cong trinh nghien cuu_uy tin.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Cương (2020-12)

 • Trải qua 20 năm hoạt động, với tôn chỉ mục đích là diễn đàn lý luận và thực tiễn về Nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã phục vụ có hiệu quả việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng&...

 • NCLP23.20.Tap chi NCLP trong toi (2).pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đỗ Giang Nam (2020-12)

 • Trải qua 20 năm hoạt động, với tôn chỉ mục đích là diễn đàn lý luận và thực tiễn về Nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã phục vụ có hiệu quả việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng&...

 • NCLP23.20.Nhung ky niem ve tap chi NCLP.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Văn Hùng (2020-12)

 • Trải qua 20 năm hoạt động, với tôn chỉ mục đích là diễn đàn lý luận và thực tiễn về Nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã phục vụ có hiệu quả việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng&...

 • NCLP23.20.Hai muoi nam_doi thoai chinh sach.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Duy Nghĩa (2020-12)

 • Trải qua 20 năm hoạt động, với tôn chỉ mục đích là diễn đàn lý luận và thực tiễn về Nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã phục vụ có hiệu quả việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của&#...

 • NCLP23.20.Chinh quyen dia phuong_den sau nhung se di cung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Lan (2020-11)

 • Trải qua 20 năm hoạt động, với tôn chỉ mục đích là diễn đàn lý luận và thực tiễn về Nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã phục vụ có hiệu quả việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng&...

 • NCLP23.20.Chia se dong hanh_tap chi NCLP.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Thao (2020-12)

 • Trải qua 20 năm hoạt động, với tôn chỉ mục đích là diễn đàn lý luận và thực tiễn về Nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã phục vụ có hiệu quả việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng&...

 • NCLP23.20.Cam nhan tap chi NCLP.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đỗ Đức Hồng Hà (2020-12)

 • Trải qua 20 năm hoạt động, với tôn chỉ mục đích là diễn đàn lý luận và thực tiễn về Nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã phục vụ có hiệu quả việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng&...

 • NCLP22.20.QHoi dien tu_KNghiem_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Quang Huy, Hoàng Minh Hiếu (2020-11)

 • Xây dựng Quốc hội điện tử là yêu cầu tất yếu của Quốc hội ở các nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ. Việc xây dựng và vận hành Quốc hội điện tử trên phạm vi toàn cầu đã cho thấy có những bài học rất thành công, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tăng cường sự tham gia của người dân vào các quyết định của Quốc hội. Bên cạnh đó, cũ...

 • NCLP22.20.GPhap nang cao hieu qua_lap phap_HĐDT_UBQHoi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Thanh Hương (2020-11)

 • Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội là thiết chế hiến định quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Quốc hội. Để nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có nhóm giải pháp tiếp tục đổi mới về cơ cấu tổ chức và tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

 • NCLP22.20.Doi moi phien hop toan the Qhoi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn (2020-11)

 • Đổi mới các phiên họp toàn thể của Quốc hội trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm các nguồn lực của xã hội là việc làm cần thiết và thường xuyên. Đây cũng là những hành động cụ thể để Quốc hội hoàn thành sứ mạng, nhiệm vụ lịch sử của mình trước sự phát triển trường tồn của đất nước.

 • 1. Luận án - TV.pdf.jpg
 • Luận án


 • Thái Ngọc Châu;  Advisor:Đinh Thế Định, Đinh Trung Thành (2021)

 • Luận án đã phân tích vai trò của hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, chỉ rõ giám sát để thực hiện vai trò đại diện quyền lực của nhân dân, góp phần kiểm soát quyền lực nhà nước, kiểm soát quản lý công và để bổ sung cho hoạt động lập pháp. Phân tích nội dung và mô hình hóa quy trình hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội gắn với từng nội dung hoạt động giám sát c...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 580