Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Quốc hội Nhật Bản (1948-09-08)

  • Bài viết trình bày Văn phòng Hạ nghị viện Nhật Bản bao gồm một Phòng chín Vụ và một Cục sau đây: 1. Phòng Thư ký; 2. Vụ Nghị sự; 3. Vụ ủy viên; 4. Vụ Biên bản; 5. Vụ Cảnh vệ; 6. Vụ Tổng hợp; 7. Vụ Quản lý; 8. Vụ Quốc tế; 9. Nhà Truyền thống; 10. Văn phòng Ban thẩm định Hiển pháp; 11 .Cục khảo sát - Điều tra.

  • previous
  • 1
  • next