Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Book


 • - (1976-02-16)

 • Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng do đồng chí Phạm Văn Đồng trình bày ngày 16/12/1976

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1979-10-02)

 • Cuộc họp hội đồng nghị viện lần thứ 2 được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan từ ngày 28 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10 năm 1979, theo thỏa thuận tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra tại Singapore từ ngày 26 - 28 tháng 9 năm 1978 và để phù hợp với các quy định của AIPO (tổ chức liên nghị viện ASEAN).

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1975-01-11)

 • Các thành viên của các Quốc hội từ các nước thành viên của ASEAN đã gặp mặt tại Jakarta từ 8 - 11 tháng 1 năm 1975 để thúc đẩy sự hợp tác giữa các Quốc hội cửa các nước thành viên ASEAN.

 • previous
 • 1
 • next