Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 10-2014


  • Authors: Thư viện Quốc hội (2014)

  • Tài liệu được trích từ cuốn "Quy trình lập pháp ở một số nước trên thế giới" xuất bản năm 2006 của TTTT,TVvàNCKH Văn phòng Quốc hội. Tài liệu giới thiệu về quy trình lập pháp ở Thụy Điển phục vụ nhu cầu nghiên cứu của Đại biểu Quốc hội

  • 10-2014


  • Authors: Trung tâm Thông tin- Thư viện và Nghiên cứu khoa học, VPQH (2014)

  • Tài liệu trích từ cuốn sách "Quy trình lập pháp ở một số nước trên thế giới” xuất bản năm 2006 của Trung tâm TT, TVvàNCKH, Văn phòng Quốc hội.