Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) (2017-09-18)

 • Báo cáo ghi nhận quá trình hình thành, phát triển, các thành viên kỳ cựu, các sự kiện quan trọng, các dự án, lĩnh vực và các hoạt động trong 40 năm vừa qua của Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á....

 • Bản thông tin


 • Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) (2017-10-05)

 • Bản thông tin tóm tắt các thông tin cơ bản về Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á. Theo đó giúp người đọc hiểu được thế nào là Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á, vai trò, các dự án, thành viên chính thức, thành viên quan sát, mối quan hệ giữa AIPA và tổ chức Asean như thế nào.

 • Báo cáo


 • Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) (2015-09-15)

 • Ấn phẩm này mô tả và phân tích các cơ sở pháp lý của cơ quan ngân sách của nghị viện của các quốc gia thành viên ASEAN dựa trên một loạt các hội thảo và khảo sát đã tham dự và được trả lời bởi các cán bộ ngân sách từ tất cả các nghị viện thành viên ASEAN. Trong việc kiểm tra luật pháp và các quy trình của nó, nghiên cứu đã sử dụng bốn biện pháp kiểm tra chuẩn mực, cụ...

 • Báo cáo


 • Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) (2015-09-15)

 • Ấn phẩm này là công cụ tham khảo cho các nhà nghiên cứu vì nó độc lập mô tả sự khác nhau trong quy trình thủ tục về việc thông qua Dự luật của mỗi quốc hội các nước thành viên trong AIPA và cung cấp cơ sở lịch sử và chính trị độc đáo và đa dạng lý giải cho những sự khác nhau ấy. Hơn nữa, các phân tích sắc sảo đi kèm cho mỗi hệ thống chính trị và lập pháp nghiên...

 • Báo cáo


 • Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) (2015-09-15)

 • Báo cáo trình bày việc suất bản cuốn cẩm nang này thuộc Dự án phát triển năng lực AIPA được tài trợ bởi Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) và Hanns Seidel Foundation (HSF) đạt được nhiều sự khen ngợi vì nó cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn diện về các nghị viện các nước thành viên tương ứng bối cảnh lịch sử, chính trị và hệ thống nghị vi...

 • previous
 • 1
 • next