Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Bùi Ngọc Thanh (2014)

 • Phân tích ba mô hình Văn phòng của Quốc hội Việt Nam từ năm 1962 đến nay với lược sử các chức danh lãnh đạo các Văn phòng của Quốc hội Việt Nam. Đề cập vị trí pháp lý và vai trò của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Dự kiến tái lập chức danh Tổng thư ký trong hai trường hợp : trường hợp nội dung, phạm vi, khối lượng công viêc và vị thế Chủ nhiệm VPQH trong Luật Tổ chức Quốc ...

 • 2014


 • Bùi Ngọc Thanh (2014)

 • Với tính cách là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, thể hiện bản chất dân chủ của một Nhà nước, Quốc hội luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các quy định pháp luật, mà trước hết là Hiến pháp, về thể chế chính trị nói chung và bộ máy nhà nước nói riêng. Việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 lần mới đây nhất (năm 2013) tất yếu kéo theo những thay đổi đáng kể đối...

 • previous
 • 1
 • next