Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Báo cáo


  • Bộ Xây dựng (2016)

  • Thực hiện yêu cầu của đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội tại văn bản số 58/TTKQH-TV ngày 02/8/2016 về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu quốc hội, Bộ Xây dựng báo cáo một số thông tin tổng quan thực trạng quản lý Nhà nước về phát triển đô thị.

  • previous
  • 1
  • next