Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) (2015-09-15)

  • Báo cáo trình bày việc suất bản cuốn cẩm nang này thuộc Dự án phát triển năng lực AIPA được tài trợ bởi Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) và Hanns Seidel Foundation (HSF) đạt được nhiều sự khen ngợi vì nó cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn diện về các nghị viện các nước thành viên tương ứng bối cảnh lịch sử, chính trị và hệ thống nghị vi...

  • Báo cáo


  • Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á (2014-09-20)

  • Báo cáo tập trung phân tích đối thoại giữa các Nghị viện các nước Đông Nam Á tại Lào về các hoạt động và thông tin của các tổ chức xã hội dân sự

  • Báo cáo


  • Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á (2014-09-20)

  • Báo cáo về đối thoại với Timor Leste về các hoạt động và thông tin của các tổ chức xã hội dân sự tại hội nghị Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á tại Thủ đô Lào