Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tham luận


 •  (2004-11-01)

 • Tài liệu trao đổi một số nội dung liên quan đến: Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội, Luật Khiếu nại, tố cáo. Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị quyết 228 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đối với hoạt động tiếp công dân và đại biểu Quốc hội giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

 • Tham luận


 •  (2004-11-01)

 • Tập trung đề cập một phần của “công nghệ” thực thi chức năng giám sát của Quốc hội (Quốc hội) mà cụ thể là kỹ năng giám sát của đại biểu Quốc hội. Công nghệ thực thi chức năng giám sát của Quốc hội có thể hiểu bao gồm công cụ giám sát và kỹ năng giám sát; có những kỹ năng giám sát là cần thiết chung cho tất cả mọi công cụ giám sát, nhưng cũng có những kỹ năng chỉ mang tính đặc trưng cho một loại công cụ nhất định.

 • Tham luận


 •  (2004-11-01)

 • Nội dung bao gồm: Một số vấn đề cơ sở pháp lý; Thực tế tổ chức phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội (Quốc hội) và phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội.

 • Tham luận


 •  (2004-11-01)

 • Tài liệu đưa ra một số vấn đề về cơ sở pháp lý; những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực và chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động giám sát của Quốc hội. Tài liệu chỉ ra cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động giám sát của Quốc hội.

 • Tham luận


 •  (2004-11-01)

 • Tổng kết và phân tích Hội thảo về tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội; Chỉ ra mặt lợi và mặt hại của hai khái niệm về hoạt động giám sát tương đối khác nhau; nhóm nước thứ nhất gồm: Ôxtrâylia, Thái Lan và Thụy Điển; nhóm nước còn lại gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Lào.