Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  • Văn phòng Quốc hội, Trung tâm Thông tin Thư viện và Nghiên cứu khoa học; Uỷ ban Châu Âu (2009-05)

  • Dự án Hỗ trợ thể chế cho Việt Nam (ISP) do Hội đồng Châu Âu tài trợ đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tiến hành hoạt động thí điểm pháp điển hóa các quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo kỹ thuật pháp điển hóa tiên tiến của Cộng hòa Pháp.Bộ pháp điển bao gồm phần lớn các quy phạm về tổ chức và hoạt động của Quốc hội được sắp xếp theo một trật tự&#...

  • Bài trích


  • Phùng Thị Ngọc Loan (2016)

  • Bài viết tìm hiểu về hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã huyện Ứng Hòa, chỉ ra những bất cập, hạn chế trong công tác giám sát của hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, từ đó rút kinh nghiệm từ trong thực tiễn hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa.