Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Hoàng Văn Tú (2014)

 • Bài viết dưới đây trình bày bối cảnh hiến định thiết chế Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi; nêu mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán nhà nước trong việc thành lập, giám sát Kiểm toán nhà nước và việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp sửa đổi và Kiểm toán nhà nước

 • -


 • Hoàng Văn Tú (2014)

 • Phân tích lý do để KTNN là một thiết chế cần ghi nhận trong Hiến pháp. Trình bày các khía cạnh thể hiện mối quan hệ giữa Quốc hội và KTNN trong Hiến pháp 2013 : trong việc thành lập KTNN, trong việc giám sát KTNN. Đề cập nội dung thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về KTNN

 • previous
 • 1
 • next