Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Kỉ yếu


 • Quốc hội (2011-3)

 • Tập hợp các bài viết phản ảnh quá trình hình thành, phát triển của Ủy ban Tư pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, đồng thời cũng lưu giữ và hệ thống hóa các Tư liệu về hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên của Ủy ban Tư pháp. Nội dung kỷ yếu gồm 2 phần: Phầ

 • Kỉ yếu


 • - (2007-11-23)

 • Tập hợp các bài viết khái quát hoạt động của Uỷ ban trong công tác đối ngoại, công tác lập pháp, giám sát và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI.

 • Kỉ yếu


 • - (2011)

 • Giới thiệu khái quát về tổ chức, nhân sự, quy chế hoạt động của Hội đồng Dân tộc; tập trung giới thiệu những văn bản, báo cáo, thuyết trình, bài phát biểu…gắn với những hoạt động trong từng lĩnh vực, công việc của Thường trực Hội đồng và Hội đồng Dân tộc.

 • Kỉ yếu


 • Quốc hội (2008-3-13)

 • Tập hợp các báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc các nước của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam; báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc tại Việt Nam của lãnh đạo Quốc hội các nước; báo cáo kết quả tham dự các hội nghị liên nghị 2 viện của các đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và kết quả tổ chức các hội nghị liên nghị viện của ...