Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Kỉ yếu


  • Authors: Quốc hội (2006)

  • Giới thiệu chung và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban, cuốn sách gồm 5 phần: Hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI trong công tác lập pháp; Một số báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI về tình hình thực hiện các công trình quan trọng quốc gia; Một số thuyết trình và báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI; Một số báo cáo công tác nước ngoài của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI; Trích một số bài viết, phát biểu của thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI.

  • Kỉ yếu


  • Authors: Quốc hội (2008-3-13)

  • Tập hợp các báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc các nước của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam; báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc tại Việt Nam của lãnh đạo Quốc hội các nước; báo cáo kết quả tham dự các hội nghị liên nghị 2 viện của các đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và kết quả tổ chức các hội nghị liên nghị viện của Quốc hội Việt Nam.

  • Báo cáo


  •  (2003-04-15)

  • Nội dung báo cáo tập trung vào một số vấn đề như sau: tình hình y tế cơ sở; kết quả thực hiện các chương trình dân số và chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở các vùng miền núi, vùng khó khăn..; công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo; công tác xoá đói giảm nghèo, các hoạt động tôn giáo và từ thiện tại địa phương, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc.tại Hòa Bình và Lạng Sơn.