Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  •  (2003-04-15)

  • Nội dung báo cáo tập trung vào một số vấn đề như sau: tình hình y tế cơ sở; kết quả thực hiện các chương trình dân số và chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở các vùng miền núi, vùng khó khăn..; công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo; công tác xoá đói giảm nghèo, các hoạt động tôn giáo và từ thiện tại địa phương, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc.tại Hòa Bình và Lạng Sơn.