Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) (2015-09-15)

 • Ấn phẩm này là công cụ tham khảo cho các nhà nghiên cứu vì nó độc lập mô tả sự khác nhau trong quy trình thủ tục về việc thông qua Dự luật của mỗi quốc hội các nước thành viên trong AIPA và cung cấp cơ sở lịch sử và chính trị độc đáo và đa dạng lý giải cho những sự khác nhau ấy. Hơn nữa, các phân tích sắc sảo đi kèm cho mỗi hệ thống chính trị và lập pháp nghiên...

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội, Trung tâm Thông tin Thư viện và Nghiên cứu khoa học; Uỷ ban Châu Âu (2009-05)

 • Dự án Hỗ trợ thể chế cho Việt Nam (ISP) do Hội đồng Châu Âu tài trợ đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tiến hành hoạt động thí điểm pháp điển hóa các quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo kỹ thuật pháp điển hóa tiên tiến của Cộng hòa Pháp.Bộ pháp điển bao gồm phần lớn các quy phạm về tổ chức và hoạt động của Quốc hội được sắp xếp theo một trật tự&#...

 • 2011


 • Đinh Xuân Thảo (2011)

 • Trình bày những thành tựu trong hoạt động lập pháp thời kỳ đổi mới. Những hạn chế và tồn tại; Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại và Yêu cầu đặt ra hiện nay trong việc đổi mới hoạt động lập pháp. Đưa ra phương hướng, giải pháp đổi mới hoạt động lập pháp: Phân định rạch ròi phạm vi thẩm quyền lập pháp của Quốc hội -- Xác định rõ mục tiêu, nội dung, thứ tự ưu tiên trong chương tr...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Quốc Hoàn (2007)

 • Đề cập đến một số khả năng giúp cho nhà làm luật có thể sử dụng trực tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp. Sử dụng trực tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp được hiểu là việc các nhà làm luật sử dụng các kết quả nghiên cứu so sánh luật của các học giả, các nhà nghiên cứu, các luật gia cũng như phân tích so sánh pháp luật của chính các nhà làm luật phục vụ cho ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Ánh Vân (2007)

 • Đưa ra một số gợi mở để giải đáp thắc mắc trong việc sử dụng luật so sánh trong hoạt động lập pháp, và cũng là để góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng chuyên gia pháp lý nước ngoài trong hoạt động lập pháp

 • Bài trích


 • Trần Ngọc Đường (2016)

 • Bài viết đề cập đến hoạt động lập pháp của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đặt ra những đòi hỏi nặng nề và bức thiết hơn so với những năm trước đây và những thành tựu, hạn chế trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, đưa ra một số kiến nghị.