Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bản thông tin


  • Nghị viện Nhật Bản (-)

  • Phiên họp toàn thể Hạ viện là phiên họp có sự tham gia của toàn bộ các nghị sỹ Hạ viện. Ý chí của Hạ viện được quyết định tại đây. Nội dung nghị sự tại đây bao gồm rất nhiều chủ đề như quyết định thời gian họp và bầu đại biểu chuyên trách giữ vị trí chủ nhiệm các ủy ban, chỉ định Thủ tướng chính phủ, trình bày của các bộ trưởng và chất vấn bộ trưởng, thảo luận thẩm định ...

  • previous
  • 1
  • next