Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  •  (2007)

  • Tập hợp các bài báo cáo của Ủy ban về Các vấn đề xã hội; Cụ thể về một số vấn đề về Bảo hiểm y tế Việt Nam; về công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; Pháp lệnh Dân số; thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện; về việc gia hạn thời hạn đăng ký kết hôn; đề án cải cách chính sách tiền lương,...

  • Báo cáo thẩm tra


  •  (2007)

  • Tập hợp báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội, về các dự án Pháp lệnh Dân số, Pháp lệnh phòng chống tệ nạn mại dâm, HIV- AIDS...Các dự án Luật thi đua, khen thưởng; Luật Dược; Bảo hiểm xã hội, Bình đẳng giới, Luật Lao động,...