Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2013)

 • Nguyên tắc hướng dẫn truyền thông cho Nghị viện dựa trên kinh nghiệm của những người khởi nghiệp sớm, các nghị viện đã tham gia hội thảo. Các hướng dẫn cung cấp lời khuyên thiết thực cho các nghị viện đang suy nghĩ về cách tích hợp phương tiện truyền thông xã hội vào chiến lược tiếp cận cộng đồng của họ. Chúng cũng phục vụ như một chuẩn mực hữu ích cho các nghị viện đã có mặt trên phương&#x...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2017)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Khái niệm về nền kinh tế xanh đã được phát triển để nắm bắt mối quan hệ đa hướng này giữa nền kinh tế và môi trường. Trong thực tế, khái niệm này không dễ thực hiện. Ngoài ra còn có nguy cơ giảm nền kinh tế xanh xuống một bộ chính sách môi trường đơn giản. Nhiều sắc thái của màu xanh lá cây tạo nên bức tranh phức tạp của nền kinh tế xanh. Khi sự quan tâm đến mô hình kinh ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2009)

 • Báo cáo hoạt động của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, việc xuất bản này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2008)

 • Báo cáo hoạt động của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách thành viên

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Báo cáo hướng dẫn thực tế này dựa trên kinh nghiệm và thực tiễn của một số cơ quan lập pháp. Nó nhằm mục đích giúp các nghị viện đưa ra các quyết định xuất bản các hồ sơ về thủ tục toàn thể và ủy ban. Nó quan tâm đặc biệt thủ tục công bố tố tụng, phục vụ những người đang tìm cách xác định các thực tiễn và cung cấp dịch vụ

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Báo cáo các dịch vụ nghiên cứu của quốc hội đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển dân chủ bằng cách thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin tốt hơn và mở rộng sự hiểu biết về tác động của pháp luật và các chính sách công được đề xuất. Những hướng dẫn này cung cấp cho các nhà lập pháp các yếu tố cần thiết để tăng cường các dịch vụ nghiên cứu.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2013)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2011)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.