Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 04-2014


 • thế giới; Hạ viện Anh; Ủy ban; Nghị viện; Nghị viện Thụy Điển; Quốc hội; Pháp; Hạ viện Hoa Kỳ; Canada (2014)

 • Qua nghiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống ủy ban ở nghị viện một số nước cho thấy, hệ thống ủy ban là một trong những thành tố có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của nghị viện...

 • Kỉ yếu


 • Quốc hội (2011-3)

 • Tập hợp các bài viết phản ảnh quá trình hình thành, phát triển của Ủy ban Tư pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, đồng thời cũng lưu giữ và hệ thống hóa các Tư liệu về hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên của Ủy ban Tư pháp. Nội dung kỷ yếu gồm 2 phần: Phầ

 • Văn bản pháp luật


 • Quốc hội (1993-7-14)

 • Quy chế này gồm 5 chương 37 điều quy định tổ chức và hoạt động của các Ủy ban của Quốc hội. Quy chế này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993

 • Văn bản pháp luật


 • Quốc hội (2001-12-25)

 • Quy chế gồm 4 chương 44 điều được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004, thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993

 • Kỉ yếu


 • Quốc hội (2008-3-13)

 • Tập hợp các báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc các nước của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam; báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức và thăm làm việc tại Việt Nam của lãnh đạo Quốc hội các nước; báo cáo kết quả tham dự các hội nghị liên nghị 2 viện của các đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và kết quả tổ chức các hội nghị liên nghị viện của ...