Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách được biên soạn nhằm phổ biến rộng rãi kết quả nghiên cứu so sánh của Văn phòng Quốc hội, cung cấp thông tin tham khảo cho các cơ quan của Quốc hội, cán bộ, chuyên viên Văn phòng Quốc hội, các nhà nghiên cứu...về tổ chức và hoạt động của Nghị viện và bộ máy giúp việc của Nhật Bản. Nội dung sách tập trung vào những vấn đề về chế độ chính trị, chế độ bầu cử, tổ chức và hoạt động của Nghị viện, tổ chức bộ máy giúp việc và một số hoạt động chính trong công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng Hạ viện và Văn phòng Thượng viện Nhật Bản.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách gồm nhiều bài viết, tham luận, đối thoại và phát biểu tâm huyết của tác giả trên nghị trường cũng như trước công luận, gồm 5 phần chính: Trăn trở với giảm nghèo bền vững; Ý kiến tâm huyết nơi nghị trường; Hướng tới mục tiêu an sinh xã hội; Nhân lực thời hội nhập; Báo chí - cầu nối đại biểu Quốc hội với cử tri.

 • Tham luận


 •  (2004-11-01)

 • Tài liệu trao đổi một số nội dung liên quan đến: Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội, Luật Khiếu nại, tố cáo. Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị quyết 228 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đối với hoạt động tiếp công dân và đại biểu Quốc hội giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

 • Tham luận


 •  (2004-11-01)

 • Tập trung đề cập một phần của “công nghệ” thực thi chức năng giám sát của Quốc hội (Quốc hội) mà cụ thể là kỹ năng giám sát của đại biểu Quốc hội. Công nghệ thực thi chức năng giám sát của Quốc hội có thể hiểu bao gồm công cụ giám sát và kỹ năng giám sát; có những kỹ năng giám sát là cần thiết chung cho tất cả mọi công cụ giám sát, nhưng cũng có những kỹ năng chỉ mang tính đặc trưng cho một loại công cụ nhất định.