Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Thư viện Quốc hội (2016-05-01)

  • Tuy nhiên, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, cần sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội

  • 10-2014


  • Thư viện Quốc hội (2014)

  • Tài liệu được trích từ cuốn "Quy trình lập pháp ở một số nước trên thế giới" xuất bản năm 2006 của TTTT,TVvàNCKH Văn phòng Quốc hội. Tài liệu giới thiệu về quy trình lập pháp ở Thụy Điển phục vụ nhu cầu nghiên cứu của Đại biểu Quốc hội