Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Báo cáo phản ánh những tắc động, ảnh hưởng của IPU trong các chiến lược, mục tiêu đã được đề ra trước đó. Báo cáo gồm các bài viết, hình ảnh, các bài phân tích nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về các hoạt động mà chính phủ các nước đã thực hiện trong suốt một năm vừa qua. Trong phần cuối, báo cáo cũng mô phỏng lại các lĩnh vực như về tài chính, đưa ra danh sách các thành viên....<...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Báo cáo tóm tắt các thông tin ngắn gọn về Liên minh nghị viện thế giới, theo đó IPU là tổ chức bao gồm các chính phủ trên thế giới duy nhất. IPU tạo điều kiện thuận lợi giúp các chính phủ về mặt ngoại giao và tăng cường thúc đẩy hơn nữa tính dân chủ.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Báo cáo 2018 khái quát tình hình và giúp chính phủ các nước thấy được sức mạnh của công nghệ thông tin. Báo cáo cũng rất hữu ích với các tổ chức xã hội dân sự trong việc xây dựng các mối quan hệ với nghị viện các nước, hơn một phần ba nghị viện các quốc gia trên thế giới thiết lập hệ thống mạng lưới nhằm giúp phân tích các vấn đề và tạo dựng các cam kết cộng đồng,...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Báo cáo cung cấp thông tin về tỉ lệ phần trăm và giới tính số lượng nghị sĩ trong các nghị viện dưới 30, 40 và 45 tuổi. Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra những nỗ lực để tăng cường và khích lệ hơn nữa sự tham gia của những người trẻ tuổi vào cơ quan nghị viện các nước....

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Báo cáo hằng năm này cung cấp thông tin và đánh giá về những sự nỗ lực trong suốt một năm vừa qua đối với phụ nữ là chính khách. Báo cáo thường xuất bản vào dịp 8/3 hằng năm, nó chỉ ra và nêu lên những dữ liệu thông tin về nữ giới trong các nghị viện. Ngoài ra, báo cáo cũng phân tích cơ chế để giúp đỡ và hỗ trợ quyền tiếp cận của nữ giới,...