Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1990-09-15)

  • Cuộc họp ủy ban và hội nghị lần thứ mười môt của tổ chức liên nghị viện chính phủ được tổ chức tại Singapore từ ngày 10-15 tháng 9, 1990, tuân theo những thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị lần thứ mười của Tổ chức đã diễn ra tại Manila, Philippines vào năm 1989 và tuân theo các quy định của AIPO.

  • Báo cáo


  • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1991-11-23)

  • Theo quyết định của Hội nghị lần thứ mười một của tổ chức liên nghị viện ASEAN đã diễn ra tại Singapore từ 10-15 tháng 9, 1990 và theo các quy định của Tổ chức liên nghị viện ASEAN, Hội nghị lần thứ mười hai đã được tổ chức tại khách sạn Dusit Thani, Băng Côc, Thái Lan từ ngày 18-23 tháng 11, năm 1991.

  • Báo cáo


  • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1992-09-26)

  • Tuân theo Nghị quyết của Hội nghị lần thứ mười hai của Tổ chức liên nghị viện ASEAN diễn ra tại Băng Cốc từ ngày 18-23 tháng 11, 1991 và theo quy định của Tổ chức, Hội nghị lần thứ mười ba đã được tổ chức tại Jakarta từ ngày 21-26 tháng 9, 1992.