Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 9-2008


 • Inter-Parliamentary Union (2008)

 • Contents include: Annoted agenda of the session -- Programme of the session -- Inaugural ceremony -- Outcome document -- Hearing with the WTO Director-general, Mr. Pascal Lamy -- Dialogue with the senior WTO negotiators -- Debate on substantive theme (A): Looking beyond Doha -- Deabte on substantive theme (B): Can international trade help mitigate climate change? -- Interactive panel discussion. Defusing the threat of conflicts over food and energy&...

 • 10-2007


 • Jane Bortnick Griffith (2007)

 • This Report is a joint product of the United Nations Department of Economic and Social Affairs, the Inter-Parliamentary Union and the Association of Secretaries General of Parliaments. It provides a brief summary of the proceedings of the World e-Parliament Conference 2007 and related meetings held in Geneva in October 2007.

 • 10-2006


 • Inter-Parliamentary Union; European Broadcasting Union; Association of Secretaries General of Parliaments (2006)

 • Contents include: Introduction -- Messages -- The role of public broadcasters -- Examples of different channels -- Comments from the floor -- Questions & Answers -- EBU proposes programme exchanges -- Survey -- Conclusions .

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2009)

 • Báo cáo hoạt động của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, việc xuất bản này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2008)

 • Báo cáo hoạt động của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách thành viên

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2006)

 • Tài liệu thông tin IPU mới, có màu sắc và được minh họa bằng nhiều hình ảnh, cho thấy sự năng động và đa dạng trong công việc của tổ chức, và nêu bật vị trí độc nhất mà IPU chiếm giữ giữa các tổ chức chính trị quốc tế.

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (2004)

 • Trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề đổi mới quy trình lập pháp; giới thiệu một cách toàn diện quy trình lập pháp qua các thời kỳ, phân tích nội dung đổi mới quy trình lập pháp gắn liền với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, phương thức hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp; trong đó đặc biệt chú ý đến vi...

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (2003)

 • Nội dung cuốn sách nói về quá trình tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam từ khoá II đến khoá V, giai đoạn cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam chống thực dân xâm lược Pháp và đế quốc Mỹ, từ tháng 7-1954 đến tháng 5-1975, một Đảng thống nhất lãnh đạo nhân dân một nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền, tiến hành đồng thời hai chiến lựợc cách mạng khác nhau đó là...