Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-05)

  • Trong những năm qua, các đoàn đại biểu Quốc hội đã phát huy tác dụng tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhất là trong việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác; tham gia các hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội ở địa phương; giữ mối quan hệ với các cơ quan của Quốc hội; thu thập ý kiến của cử tri...

  • Sách; Cẩm nang


  • - (2014)

  • This practical handbook draws on the experiences and practices of several legislatures. It is intended to help parliaments to take informed decisions when developing their capacity to publish records of plenary and committee proceedings. It will be of particular interest to parliaments that do not yet publish their proceedings regularly or on a timely basis. It should also serve those that are looking to identify best practices and deliver bett...