Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phan Thanh Hà (2018-11)

 • Bài viết phân tích tính chuyên nghiệp của Đại biểu Quốc hội Việt Nam hiện nay, trong đó làm rõ: (1) Khái niệm tính chuyên nghiệp của Đại biểu Quốc hội Việt Nam; (2) Một số yếu tố thể hiện tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội Việt Nam; đồng thời, so sánh đối chiếu tính chuyên nghiệp của nghị sỹ/Đại biểu Quốc hội ở một số nước trên thế giới; trên cơ sở đó, luận bàn về (3) Vấn đề...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trung tâm Thông tin, Dự án hỗ trợ cải cách pháp luật và tư pháp Danida Thư viện và Nghiên cứu khoa học- Văn phòng Quốc hội Thư viện và Nghiên cứu khoa học- Văn phòng Quốc hội (2010)

 • Tài liệu tham khảo lưu hành nội bộ nhằm hỗ trợ các đại biểu Quốc hội trong quá trình tham gia vào quy trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bằng việc mô hình hoá các quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và UBTVQH thông qua các sơ đồ, bảng biểu; phân tích làm rõ khả năng và trách nhiệm tham gia của đại biểu Q...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Ủy ban Pháp luật Quốc hội, UNDP Việt Nam (2012-3)

 • Báo cáo nghiên cứu về một số quy trình, thủ tục trong hoạt động của Quốc hội tập trung vào một số nội dung: Quy trình, thủ tục trong xây dựng, ban hành luật của Quốc hội, trong đó có hoạt động thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội; Quy trình, thủ tục giám sát của các cơ quan của Quốc hội; Quy trình, thủ tục trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và cá nhân đại biểu Quốc h...

 • Bài trích


 • Thạch Phước Bình, Nguyễn Thị Bạch Mai (2019-05)

 • Ở Việt Nam, tiếp xúc cử tri là một nhiệm vụ có tính hiến định của đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các Nghị quyết liên tịch giữa ủy ban Thường vụ Quốc hội và ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội từng bước được thực hiện tốt hơn, song vẫn còn có những hạn chế nhất định,&...

 • Bài trích


 • Phan Văn Ngọc, Đỗ Thị Ngọc Lan (2019-05)

 • Ở nhiều nước trên thế giới, nghị sỹ được trả lương và các khoản thu nhập ở mức cao, được bảo đảm các điều kiện có hoạt động để nghị sỹ có vị thế, vai trò độc lập và điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ đại biếu dân cử. Nghiên cứu về chế độ đối với nghị sỹ ở một số nước có nền dân chủ lâu đời, Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp để chúng ta có thêm kinh nghiệm xây ...