Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1998-08-28)

  • Tuân theo nghị quyết được đưa ra tại Hội nghị lần thứ mười tám của tổ chức liên nghị viện ASEAN diễn ra tại Nusa Dua, Bali vào năm 1997, cuộc họp ủy ban và hội nghị lần thứ mười chín đã được tổ chức tại Renaissance Kuala Lumpur từ ngày 24-28 tháng 8 năm 1998.