Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2010


 • Trần Thị Hạnh Dung (2010)

 • Khái niệm về đại diện -- Chức năng đại diện của Quốc hội -- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng đại diện của Quốc hội: Các đại diện phải được bầu trực tiếp, tự do, bình đẳng thông qua bầu cử phổ thông và bỏ phiếu kín; Nhiệm kỳ của các đại diện không nên quá dài; Tần suất hoạt động của Quốc hội; Các đại diện phải chuyên trách và luôn tiếp xúc với cử tri; Sự trung...

 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (1995)

 • Bài viết đưa ra những khái niệm chung nhất về thể chế nghị viện của nhà nước tư sản, cụ thể đi sâu làm rõ các vấn đề: vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà ước tư sản; cơ cấu của nghị viện tư sản; thẩm quyền của nghị viện; và quy chế làm việc của nghị viện.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2013)

 • Nguyên tắc hướng dẫn truyền thông cho Nghị viện dựa trên kinh nghiệm của những người khởi nghiệp sớm, các nghị viện đã tham gia hội thảo. Các hướng dẫn cung cấp lời khuyên thiết thực cho các nghị viện đang suy nghĩ về cách tích hợp phương tiện truyền thông xã hội vào chiến lược tiếp cận cộng đồng của họ. Chúng cũng phục vụ như một chuẩn mực hữu ích cho các nghị viện đã có mặt trên phương&#x...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2017)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Khái niệm về nền kinh tế xanh đã được phát triển để nắm bắt mối quan hệ đa hướng này giữa nền kinh tế và môi trường. Trong thực tế, khái niệm này không dễ thực hiện. Ngoài ra còn có nguy cơ giảm nền kinh tế xanh xuống một bộ chính sách môi trường đơn giản. Nhiều sắc thái của màu xanh lá cây tạo nên bức tranh phức tạp của nền kinh tế xanh. Khi sự quan tâm đến mô hình kinh ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2009)

 • Báo cáo hoạt động của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, việc xuất bản này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2008)

 • Báo cáo hoạt động của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách thành viên