Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2016)

 • Chiến lược IPU 2017-2021, được soạn thảo dưới sự hướng dẫn của Nghị viện thành viên IPU, đặt ra tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức. Nó phác thảo các hành động cần được thực hiện bởi cộng đồng IPU để đạt được chương trình nghị sự của mình và hai mục tiêu bao trùm là xây dựng các nghị viện dân chủ, mạnh mẽ và huy động chúng xung quanh chương trình phát triển toàn cầu.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Điều trị HIV là nền tảng của phản ứng với AIDS, giúp ngăn ngừa tử vong liên quan đến AIDS và ngăn ngừa nhiễm trùng mới. Tuy nhiên, mọi người vẫn đang chết vì điều trị HIV không đến được với tất cả những ai cần nó. Ấn phẩm này liệt kê các hành động mà các nghị sĩ có thể thực hiện để tăng khả năng tiếp cận điều trị HIV và cung cấp minh họa về thực hành tốt của các nhà lập&...

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (1996)

 • Cuốn sách sưu tầm, tuyển chọn, tập hợp các bài nói, bài viết, các điện văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, từ 1945 đến 1969. Đây là một tài liệu quý có giá trị lý luận và chi đạo thực tiễn cũng như có giá trị lịch sử trong việc nghiên cứu tư tưởng của Người về Nhà nước và pháp luật.

 • Báo cáo


 • Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) (2015-09-15)

 • Ấn phẩm này là công cụ tham khảo cho các nhà nghiên cứu vì nó độc lập mô tả sự khác nhau trong quy trình thủ tục về việc thông qua Dự luật của mỗi quốc hội các nước thành viên trong AIPA và cung cấp cơ sở lịch sử và chính trị độc đáo và đa dạng lý giải cho những sự khác nhau ấy. Hơn nữa, các phân tích sắc sảo đi kèm cho mỗi hệ thống chính trị và lập pháp nghiên...

 • Báo cáo


 • Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) (2015-09-15)

 • Báo cáo trình bày việc suất bản cuốn cẩm nang này thuộc Dự án phát triển năng lực AIPA được tài trợ bởi Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) và Hanns Seidel Foundation (HSF) đạt được nhiều sự khen ngợi vì nó cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn diện về các nghị viện các nước thành viên tương ứng bối cảnh lịch sử, chính trị và hệ thống nghị vi...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Báo cáo tóm tắt các thông tin ngắn gọn về Liên minh nghị viện thế giới, theo đó IPU là tổ chức bao gồm các chính phủ trên thế giới duy nhất. IPU tạo điều kiện thuận lợi giúp các chính phủ về mặt ngoại giao và tăng cường thúc đẩy hơn nữa tính dân chủ.