Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á (2014-09-20)

 • Báo cáo tập trung phân tích đối thoại giữa các Nghị viện các nước Đông Nam Á tại Lào về các hoạt động và thông tin của các tổ chức xã hội dân sự

 • Báo cáo


 • Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á (2014-09-20)

 • Báo cáo về đối thoại với Timor Leste về các hoạt động và thông tin của các tổ chức xã hội dân sự tại hội nghị Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á tại Thủ đô Lào

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Báo cáo cung cấp thông tin về tỉ lệ phần trăm và giới tính số lượng nghị sĩ trong các nghị viện dưới 30, 40 và 45 tuổi. Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra những nỗ lực để tăng cường và khích lệ hơn nữa sự tham gia của những người trẻ tuổi vào cơ quan nghị viện các nước....

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Báo cáo hằng năm này cung cấp thông tin và đánh giá về những sự nỗ lực trong suốt một năm vừa qua đối với phụ nữ là chính khách. Báo cáo thường xuất bản vào dịp 8/3 hằng năm, nó chỉ ra và nêu lên những dữ liệu thông tin về nữ giới trong các nghị viện. Ngoài ra, báo cáo cũng phân tích cơ chế để giúp đỡ và hỗ trợ quyền tiếp cận của nữ giới,...

 • Báo cáo


 • Lis Grønnegaard (2015-09-18)

 • Bài viết trình bày tổng quan về Nghị viện Đan Mạch, đưa ra đánh giá và quan điểm về Đan Mạch theo Hofstede,...

 • Báo cáo


 • Mette Hansen (2016-08-12)

 • Báo cáo khái quát về tổng tuyển cử được tổ chức 4 năm một lần hoặc nếu được Thủ tướng kêu gọi tổ chức. Ngoài ra, báo cáo cũng thống kê về số lượng nghị sĩ trong lần tổng tuyển cử gần nhất được tổ chức vào 06/2015

 • Báo cáo


 • Thomas Sarup (2016-08-12)

 • Báo cáo bao gồm các đề tài được thảo luận tại hội thảo bao gồm: Tự do báo chí, các vấn đề về truyền thông ở Đan Mạch, trung tâm báo chí ở Nghị viện Đan Mạch, các mối quan hệ giữa Nghị sĩ và báo chí,...