Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • - (2006-04)

  • Chuyên đề nghiên cứu so sánh tập trung giới thiệu và phân tích một số vấn đề cơ bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của hệ thống ủy ban ở nghị viện một số nước như về cơ cấu tổ chức của Ủy ban, chức năng và thẩm quyền của Ủy ban và quy trình làm việc của các Ủy ban. Các thông tin của chuyên đề phản ánh kịp thời các thay đổi trong tổ chức và hoạt động của nghị việ...