Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Lan (2019-06)

 • Sự thay đổi các quy định về cơ cấu tổ chức của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong các văn bản pháp luật từ năm 2001 đến nay cho thấy còn một số vấn đề chưa được lý giải thấu đáo, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất và gây lúng túng trong thực hiện. Xác định rõ tiêu chí phân biệt các chức danh của các thành viên, mối quan hệ giữa các thành viên trong&#...

 • Bài trích


 • Trần Văn Túy (2019-09)

 • Nghị quyết Trung ương 7 - 25%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 35%”. Vậy tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội có đáp ứng được với yêu cầu đặt ra hay không và hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội như thế nào? Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi phân tích thực trạng hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội trong các khóa Quốc hội gần đây và đề xuất một...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Sơn, Trần Vũ Thanh (2019-11)

 • Bài viết phân tích thực trạng hoạt động giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện pháp luật về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đồng thời chỉ ra tác động tích cực qua việc giám sát của Quốc hội đến thúc đẩy quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tồn tại, hạn chế trong hoạt động giám sát của Quốc hội liên quan đến việc thực hiện pháp luật về cơ cấu lại ngành nông nghiệp; qua đó, ki...

 • Luận án


 • Thái Thị Thu Trang;  Advisor:Thái Vĩnh Thắng (2020)

 • Luận án là công trình quy mô đầu tiên nghiên cứu Thanh tra Quốc hội dưới góc độ so sánh. Điều này tạo ra sự khác biệt so với các nghiên cứu trong nước về Thanh tra Quốc hội trước đó. Việc tiếp cận Thanh tra Quốc hội bằng phương pháp so sánh luật giúp nghiên cứu về loại cơ quan này được bao quát, toàn diện hơn. Nghiên cứu và tìm ra những điểm khác nhau giữa các mô hình Thanh ...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Lan (2020-04)

 • Chế định trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội có những nét đặc trưng và phương thức, mức độ thể hiện khác nhau, phản ánh kỹ thuật tổ chức quyền lực nhà nước của mỗi mô hình chính thể và quá trình lập hiến ở mỗi quốc gia. Qua nghiên cứu các bản Hiến pháp của Việt Nam cho thấy, trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội luôn phản ánh tính nhân dân trong tổ chức quyền lực nhà nước. ...