Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á (2014-09-20)

 • Báo cáo về đối thoại với Timor Leste về các hoạt động và thông tin của các tổ chức xã hội dân sự tại hội nghị Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á tại Thủ đô Lào

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-02-24)

 • Báo cáo tóm tắt khái quát Hiến pháp Việt Nam 1992 tuyên bố rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan đại diện cấp cao nhất của nhân dân. Nó có thể soạn thảo, thông qua và sửa đổi hiến pháp và đưa ra và sửa đổi luật. Nó cũng có trách nhiệm lập pháp và giám sát việc thực hiện các kế hoạch và ngân sách của Nhà nước.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Báo cáo 2018 khái quát tình hình và giúp chính phủ các nước thấy được sức mạnh của công nghệ thông tin. Báo cáo cũng rất hữu ích với các tổ chức xã hội dân sự trong việc xây dựng các mối quan hệ với nghị viện các nước, hơn một phần ba nghị viện các quốc gia trên thế giới thiết lập hệ thống mạng lưới nhằm giúp phân tích các vấn đề và tạo dựng các cam kết cộng đồng,...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Báo cáo cung cấp thông tin về tỉ lệ phần trăm và giới tính số lượng nghị sĩ trong các nghị viện dưới 30, 40 và 45 tuổi. Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra những nỗ lực để tăng cường và khích lệ hơn nữa sự tham gia của những người trẻ tuổi vào cơ quan nghị viện các nước....

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Báo cáo hằng năm này cung cấp thông tin và đánh giá về những sự nỗ lực trong suốt một năm vừa qua đối với phụ nữ là chính khách. Báo cáo thường xuất bản vào dịp 8/3 hằng năm, nó chỉ ra và nêu lên những dữ liệu thông tin về nữ giới trong các nghị viện. Ngoài ra, báo cáo cũng phân tích cơ chế để giúp đỡ và hỗ trợ quyền tiếp cận của nữ giới,...

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1980-06-07)

 • Cuộc họp ủy ban lần thứ 3 của Hội đồng liên nghị viện ASEAN đã được tổ chức tại thành phố của Semarang, In Đô từ 37 tháng 6, 1980, để theo đuổi những thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị liên nghị viện lần thứ 2 của Tổ chức diễn ra tại Băng Cốc và để tuân theo những quy định đã được đưa ra bởi cuộc họp nghị viện ASEAN lần thứ 3 tại Manila từ 29-8 đến 02-09, 1977.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1989-08-26)

 • Tổ chức liên nghị viện ASEAN đã tổ chức cuộc họp ủy ban và hội nghị lần thứ mười tại Manila, Philippines từ 21-26 tháng 8, 1989, tuân theo các quy định của AIPO và những thỏa thuận đã đạt được tại cuộc họp ủy ban và hội nghị lần thứ chín tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia.