Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1995-09-23)

  • Cuộc họp ủy ban và Hội nghị lần thứ mười sáu của Tổ chức liên nghị viện chính phủ được tổ chức tại Singapore từ ngày 18 đến 23 tháng 9 năm 1995.

  • Báo cáo


  • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1997-09-06)

  • Tuân theo nghị quyết được đưa ra ở Hội nghị liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại Phuket, Thái Lan vào năm 1996, cuộc họp ủy ban và hội nghị của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại khách sạn Grand Hyatt, Nusa Dua, từ ngày 1-6 tháng 9 năm 1997.

  • Báo cáo


  • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1998-08-28)

  • Tuân theo nghị quyết được đưa ra tại Hội nghị lần thứ mười tám của tổ chức liên nghị viện ASEAN diễn ra tại Nusa Dua, Bali vào năm 1997, cuộc họp ủy ban và hội nghị lần thứ mười chín đã được tổ chức tại Renaissance Kuala Lumpur từ ngày 24-28 tháng 8 năm 1998.