Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội : [549]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 549
 • NCLP10.20.Hau giam sat trong dam bao hieu luc_hieu qua giam sat QHoi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Tiến Thản (2020-10)

 • Kết quả thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội được thể hiện bằng tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Tuy nhiên, thế nào là hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; hiệu lực, hiệu quả được xác định như thế nào. Bên cạnh đó, những yếu tố bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội gồm những yếu tố nào; tầm quan trọng của từng yếu tố ra sao; ...

 • NCLP15.8.20.Quy trinh hoach dinh chinh sach_kien nghi_nang cao nang luc_ĐBQH.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Bình (2020-08)

 • Chính sách công liên quan trực tiếp đến tính đáp ứng, tính đại diện, tính trách nhiệm, tính đáng tin cậy và tính hiệu quả của quản trị nhà nước. Vì vậy, đảm bảo chất lượng chính sách công một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn luôn được quan tâm. Trong phạm vi bài viết này, tác giả khái lược lý luận về quy hoạch định chính sách công và nêu lên một sổ gợi mở nhằm góp phần nâng...

 • TVQH_Kiến nghị về Luật của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Nữ (2020-01-07)

 • Quyền trình dự án Luật, dự án Pháp lệnh và kiến nghị về luật của đại biểu Quốc hội là một quyền rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay vì nhiều lý do khác nhau, quyền này của đại biểu Quốc hội chưa được thực hiện tốt. Bài viết đưa ra thực trạng quyền trình dự án Luật, dự án Pháp lệnh và kiến nghị về luật của đại biểu Quốc hội nước ta, từ đó rút ra nguyên nhân và đưa ra một ...

 • NNPL7.20.Doi moi to chuc va hoat dong Quoc hoi VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Thanh Hà (2020-07)

 • Trên cơ sở nhận diện một số bất cập trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong thời gian vừa qua, bài viết đưa ra 9 nội dung đóng góp ý kiến cho Dự thảo trình Đại hội XIII của Đảng, nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, phát huy dân chủ, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 • TCNN4.20.TN cua CP truoc QH qua HP.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Lan (2020-04)

 • Chế định trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội có những nét đặc trưng và phương thức, mức độ thể hiện khác nhau, phản ánh kỹ thuật tổ chức quyền lực nhà nước của mỗi mô hình chính thể và quá trình lập hiến ở mỗi quốc gia. Qua nghiên cứu các bản Hiến pháp của Việt Nam cho thấy, trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội luôn phản ánh tính nhân dân trong tổ chức quyền lực nhà nước. ...

 • Report 27th GA.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Asean Inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (2006-09-15)

 • Hội nghị liên nghị viện ASEAN lần thứ 27 của tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại khách sạn Marco Plaza, thành phố Cebu, Philippines từ ngày 10-15 tháng 9 năm 2006.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 549