Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • - (2009)

 • Electronic Resources

 • 2008


 • - (2008)

 • Electronic Resources

 • 2008


 • - (2008)

 • Electronic Resources

 • 2004


 • - (2004)

 • Electronic Resources

 • 2008


 • - (2008)

 • Electronic Resources

 • 2004


 • - (2004)

 • Electronic Resources

 • Tạp chí


 • Phạm Văn Tuyết (20009)

 • Phân tích, xác định khái niệm tác giả, đồng tác giả, nêu các ý kiến khác nhau về đồng tác giả và đưa ra quan điểm của riêng mình về đồng tác giả với mong muốn đem lại cách nhìn thống nhất về đồng tác giả: Đồng tác giả là hai hay nhiều cá nhân cùng lao động sáng tạo về cùng lĩnh vực để trực tiếp tạo nên tác phẩm.