Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Phạm Viết Đào (2012)

  • Chúng ta đang sống trong một đất nước, một thể chế mà ngay cả những con người bình thường nhất, ít phải chịu chức phận xã hội cũng có rất hiếm cơ hội, điều kiện để bộc bạch, được chia sẻ với những người xung quanh những suy nghĩ thật lòng trên các phương tiện truyền tin đại chúng; từ con người bình thường đến những người có những chức phận cao, lớn đều quen rèn và tự khép ...

  • Báo cáo


  • Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (2012)

  • Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, truyền thông xã hội là hiện tượng với những đặc trưng cực nhanh, cực rộng và phạm vi tương tác đa chiều với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, không phân biệt thời gian và không gian, trong đó có mối tương tác với báo chí. Vấn đề đặt ra là, với thế mạnh của mình, làm thế nào để truyền thông xã hội và báo chí hỗ trợ nhau...