Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Báo cáo


  • Ngô Huy Toàn (2013)

  • Có thể nói, việc sử dụng hình ảnh cá nhân trên báo chí là cần thiết, nó làm cho tác phẩm báo chí trở nên hấp dẫn, sinh động. Tuy nhiên, việc sử dụng hình ảnh cá nhân có liên quan đến con người cụ thể và người thân của họ, trong nhiều trường hợp có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của con người, thậm chí làm cho cuộc đời một con người rẽ sang ngã khác không...

  • previous
  • 1
  • next