Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Quang Vinh (2018-11)

  • Tạp chí khoa học chuyên ngành luôn phải đặt mục tiêu khoa học và chất lượng lên hàng đầu, bởi vì, bài báo khoa học được đăng tải chính là đã công bố, phổ biến những kết quả các công trình nghiên cứu mới của nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến với độc giả, công chúng. Do đó, việc tổ chức phản biện bài báo khoa học là một công việc cốt lõi mang tính nguyên tắc đối với mỗi tạp chí ...

  • previous
  • 1
  • next