Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Dững (2017-06)

 • Để thu thập dữ liệu định tính, bổ sung cho nghiên cứu định lượng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 16 chuyên gia trong lĩnh vực báo chí và phỏng vấn sâu gần 60 nhà báo; tổ chức 4 cuộc thảo luận nhóm tại 4 khu vực khảo sát. Nội dung phỏng vấn chuyên gia tập trung vào 5 vấn đề cơ bản: (1) Quan niệm và vai trò của báo chí trong việc thực hiện chức năng GSXH; (2) Đánh ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Dững (2018)

 • Bài viết phân tích vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí - truyền thông ở nước ta trong bối cảnh hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí - truyền thông trong quá trình kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng.

 • previous
 • 1
 • next