Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Nguyễn Văn Hùng (2011)

  • Bản chất của truyền thông là minh bạch thông tin, dân chủ hóa đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc, quốc gai. Thông tin phải có sự quản lý chỉ đạo chặt chẽ; thông tin phải hướng tới mục đích tối thượng phục vụ lợi ích của cả cộng đồng với đa số quần chúng nhân dân. Làm trái quy luật ấy cũng có nghĩa là kìm hãm sự phát triển của đấ...

  • previous
  • 1
  • next