Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2008


 • - (2008)

 • Electronic Resources

 • 2008


 • - (2008)

 • Electronic Resources

 • 2008


 • - (2008)

 • Electronic Resources

 • -


 • Nguyễn Thị Triển (2014)

 • Trình bày các quy định của pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học dân gian; một số vấn đề cần lưu ý khi xem xét việc bảo hộ tác phẩm văn học dân gian; một số kiến nghị hoàn thiện đối với việc thực thi các biện pháp bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học dân gian.

 • 2009


 • Trần Văn Biên (2009)

 • Internet và vấn đề bảo vệ thông tin: Nguy cơ thông tin cá nhân bị xâm phạm trong môi trường mạng; Một số hành vi vi phạm thông tin cá nhân trên môi trường mạng -- Các quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường Internet.

 • 1993


 • Hà Thanh (1993)

 • Tranh chấp hợp đồng thuê nhà là một trong những loại việc kiện dân sự phức tạp. Trong thời gian gần đây, do những thay đổi về cơ chế kinh tế, về chính trị, pháp lý và các quan hệ quốc tế, các loại kiện này ngày càng phức tạp hơn. Để giải quyết đúng đắn các loại kiện đó đòi hỏi phải có sự thống nhất về pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa.