Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Thư viện Quốc hội (2015-11)

  • Chuyên đề “Ý kiến chuyên gia về một số chính sách trong Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) với nội dung chính về mô hình cơ quan báo chí tích hợp, đa hình thức; Về quy hoạch báo chí; Về vấn đề bản quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí; Về quản lý nội dung thông tin trên báo chí; Các quy định về nhà báo; Về quỹ hỗ trợ báo chí; Về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên ...

  • previous
  • 1
  • next