Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Trần Lệ Thủy (2011)

 • Những bài báo về đạo đức và trách nhiệm cuả doanh nghiệp là lợi ích công. Để được như vậy, cần tạo hàng lang pháp lý rõ ràng cho nhà báo khi viết về doanh nghiệp. Ví dụ như luật miễn trừ khi nhà báo đăng thông tin từ các nguồn chính thống và từ tranh luận quốc hội. Nhà báo cũng cần có điều khoản luật pháp bảo vệ khi đăng thông tin chính xác, được kiểm chứng có ...

 • Báo cáo


 • Trần Lệ Thủy (2011)

 • Những bài báo về đạo đức và trách nhiệm cuả doanh nghiệp là lợi ích công. Nhà báo phải được bảo vệ khi đăng thông tin được kiểm chứng có trách nhiệm, có tâm huyết để đưa thông tin chính xác và đáng tin cậy, đảm bảo công bằng cho doanh nghiệp và lợi ích công.

 • previous
 • 1
 • next