Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Trần Nhật Minh (2013)

 • Đề xuất giải thưởng báo chí đáp ứng nhu cầu chuyên môn của giới phóng viên, phóng viên ảnh, nhu cầu thông tin của độc giả báo chí. Góp phần khích lệ hoạt động đầu tư vào ảnh báo chí Việt Nam. Nghiên cứu, thúc đẩy ảnh báo chí Việt Nam phát triển.

 • Báo cáo


 • Trần Nhật Minh (2011)

 • Truyền thông báo chí có vai trò đến đâu, và sẽ tham gia thức tỉnh trách nhiệm của doanh nghiệp như thế nào? Tại tọa đàm hôm nay, “Thức tỉnh trách nhiệm - Truyền thông với đạo đức và trách nhiệm doanh nghiệp”, chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này

 • Báo cáo


 • Trần Nhật Minh (2016)

 • Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính nhà nước) theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

 • Báo cáo


 • Trần Nhật Minh (2013)

 • Gần đây, Quốc hội, Nhà nước tổ chức triển khai việc lấy ý kiến nhân dân cho các dự thảo chính sách. Quan sát dưới góc độ nghiên cứu, chúng tôi cho rằng vai trò của báo chí truyền thông trong việc lấy ý kiến nhân dân là rất lớn, cần có những cơ chế truyền thông hữu hiệu, nhất quán, để người dân tiếp cận, tham gia việc góp ý xây dựng cũng như thực thi chính sách sau nà...

 • previous
 • 1
 • next