Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2014-10-29)

 • Tài liệu cung cấp thông tin đánh giá Việt Nam không chỉ tạo ra một nền tảng mới trong việc thiết lập các Dịch vụ chung tích hợp và một hệ thống liên ngành mới, mà còn là một hệ thống quản lý tài chính, mua sắm và quản lý dựa trên kết quả hài hòa.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2007-07-10)

 • Báo cáo đánh giá chỉ ra rằng từ giữa tháng 12 năm 2006, Nhóm Truyền thông Liên Hợp Quốc đã hoạt động như một đơn vị duy nhất, với các nhân viên của UNFPA, UNDP và UNICEF chia sẻ một văn phòng và làm việc từ một kế hoạch làm việc chung. Đây là ví dụ đầu tiên về một nhóm hợp tác, hoạt động đầy đủ được thành lập như một phần của Sáng kiến LHQ của Việt Nam. Quốc gia.

 • previous
 • 1
 • next