Phân quyền - Tư pháp : [1913]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1913
 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Ngọc Tính;  Advisor: Trần Đình Nhã (2017)

 • Qua việc nghiên cứu, giải mã những vấn đề lý luận về TNHS đối với CTPVCV, những vấn đề thực tiễn của pháp luật hiện hành và áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về TNHS đối với CTPVCV, luận án đề xuất những giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ cho việc tiếp tục hoàn thiện các quy định của BLHS về TNHS đối với CTPVCV, cũng như đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định này, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống CTPVCV ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Ngô Văn Trù;  Advisor: Trịnh Đức Thảo (2017)

 • Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đã và đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp đổi mới nhằm “nâng cao năng lực quản lý và điều hành của Nhà nước theo pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ luật, kỷ cương” [29, tr.247]. Một trong những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền là pháp luật phải luôn luôn được tôn trọng và được đặt ở vị trí thượng tôn; bất kỳ ai, dù ở cương vị nào cũng đều phải sống và làm việc theo pháp luật. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Nhà nước ta không chỉ là xây dựng và ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà điều quan trọng ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Dương Hồng Thị Phi Phi (2015)

 • Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo)1 được dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội. Chính phủ đã trình Dự thảo đến Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) để xem xét tại Phiên họp thứ 36 (ngày 09-16/3/2015). Tại phiên họp này, UBTVQH đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hỢp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội. Bài viết bàn thêm về thẩm quyền và quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của các cơ quan nhà nước ở trung ương

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Ngô Hữu Phước (2015)

 • Bài viết phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và thực trạng nội luật hóa điều ước quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm tại Việt Nam. Qua đó, tác giả đề xuất các kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nội luật hóa các điều ước quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm mà Việt Nam là thành viên trong giai đoạn hiện nay

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Cao Vũ Minh (2015)

 • Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đã có một số đổi mới theo chiều hướng tích cực. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, các quy định pháp luật liên quan đến biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vẫn tồn tại nhiều bất cập. Bài viết phân tích một số bất cập, hạn chế trong các quy định về biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiện.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Minh Khuê (2015)

 • Tự do là vấn đề triết học được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống và là cơ sở phương pháp luận cho mọi vấn đề liên quan đến con người, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội. Bài viết làm rõ mối quan hệ giữa tự do và hình phạt, từ đó đưa ra một số cơ sở lý luận để xây dựng và hoàn thiện hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Thu Hà (2015; 2018-01-30)

 • Việc nghiên cứu để xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn là một đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong quá trình xây dựng Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi). Để xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn đòi hỏi cần giải quyết những vấn đề cơ bản như: phạm vi những vụ còn được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự rút gọn, thời hạn, thành phần Hội đồng xét xử, các bước tiến hành giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự rút gọn... Phạm vi bài viết trao đổi về vấn đề hòa giải trong quá trình giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự rút gọn.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Hoàng Yến (2015)

 • Quy định pháp luật về cách thức xử lý khi đương sự vắng mặt tại phiên tòa xét xử vụ án hành chính có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và bảo đảm hiệu quả xét xử vụ án hành chính. Bài viết trao đổi về cách thức xử lý khi đương sự vắng mặt tại phiên tòa xét xử vụ án hành chính theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính, nêu một số hạn chế và đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1913