Phân quyền - Tư pháp : [1838]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1838
 • TVQH_Kinh nghiệm xét xử trực tuyến (qua video) của một số quốc gia trước, trong và sau đại dịch Covid-19 _VNCLP.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu Lập pháp (2021)

 • Tài liệu cung cấp thông tin về pháp luật và kinh nghiệm của một số quốc gia thành viên tích cực trong Hội đồng tham vấn của các thẩm phán Hội đồng châu Âu (CCJE) bao gồm Áo, Đức, Bỉ. Phần Lan, Thụy Điển, Italy, Pháp, Lithuani, Nga, Anh… và một số quốc gia ngoài châu Âu trong việc xét xử trực tuyến; Một số nhận xét và kinh nghiệm cho Việt Nam.

 • CPL6.21.Xac minh dieu kien thi hanh an.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Lê Vĩnh Châu (2021)

 • Bài viết tập trung làm rõ các yếu tố tác động đến hiệu quả thi hành án dân sự, trong đó, việc xác minh thông tin đầy đủ, chính xác về điều kiện thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án là một trong những yếu tố rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành án dân sự trong những năm qua cho thấy, các quy định pháp luật còn tồn tại một số bất cập, cần thiết phải được hoàn&...

 • LA LeVanThanh.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Văn Thành;  Advisor:Võ Khánh Vinh (2021)

 • Nghiên cứu, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, từ đó rút ra những vấn đề cần tiếp tục tập trung nghiên cứu trong luận án; Làm rõ những vấn đề lý luận về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật TTHS Việt Nam như: Khái niệm tiếp nhận, giải quyết tố&#x...

 • 1. Bui Ha - Luan an (Ban in nop cap Truong 19.6.2021) (1).pdf.jpg
 • Luận án


 • Bùi Thị Hà;  Advisor:Bùi Thị Huyền, Lê Mai Anh (2021)

 • Luận án đã phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng các quy định pháp luật TTDS Việt Nam về người đại diện của đương sự trong TTDS và thực tiễn thực hiện pháp luật về người đại diện của đương sự trong TTDS từ 01/7/2016 đến nay. Qua đó Luận án đã có những phân tích, luận giải mang tính hệ thống về những ưu điểm, đồng thời đánh giá thực trạng pháp luật từ lý thuyết tiếp cận đến ...

 • NCLP.9(409).5.2020.Bien phap tu phap_thuc trang_giai phap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Đình Thắng (2020-05)

 • Biện pháp tư pháp là một chế định quan trọng của luật hình sự, có vai trò không thể phủ nhận trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về khái niệm, đặc điểm; phân tích một số vướng mắc, bất cập của thực tiễn áp dụng các biện pháp tư pháp trong lĩnh vực tố tụng hình sự và đề xuất biện pháp khắc&...

 • NCLP.7(407).4.2020.Tranh tung_to tung tham van truyen thong_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Võ Minh Kỳ (2020-04)

 • Mô hình tố tụng hình sự truyền thống của Việt Nam là mô hình tố tụng thẩm vấn, đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết, bao gồm vấn đề tính công bằng của phiên tòa và quyền con người. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định một số yếu tố tranh tụng nhằm khắc phục các khiếm khuyết này. Bài viết cung cấp một góc nhìn tổng quát về mô hình tố tụng truyền thống của Việt Nam và phân...

 • NCLP.1(401).1.2020.Quyen rut yeu cau khoi kien_nguoi khoi kien_PLHanh chinh VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Yến (2020-01)

 • Rút yêu cầu khởi kiện là một trong những nội dung thuộc quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện, được ghi nhận tại Điều 8 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 kiện là cơ hội để vụ án hành chính được chấm dứt một cách nhanh chóng, triệt để theo nguyện vọng của chủ thể đã làm phát sinh quá trình tố tụng, từ đó giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí tố tụng. Bài ...

 • NCLP19.20.Hieu qua_tuong tro tu phap_ASEAN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Thị Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Kim Cương (2020-19)

 • Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước ASEAN là một trong những công cụ pháp lý đa phương hữu hiệu trong khu vực, xác lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, lâu dài và là cơ sở pháp lý quan trọng trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa các nước ASEAN. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả đánh giá thực trạng thực hiện tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với&#x...

 • NCLP19.20.Bao ve cong ly_cai cach tu phap_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Công Giao, Hoàng Thị Bích Ngọc (2020-10)

 • Công lý và tư pháp là hai khái niệm có mối quan hệ mặc định, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó công lý vừa là nền tảng, vừa là mục tiêu, đồng thời vừa là tiêu chí đánh giá nền tư pháp của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, bảo vệ công lý đã được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của cải cách tư pháp, gắn với hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xé...

 • LA NguyenThiThuTrang.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thu Trang;  Advisor:Nguyễn Thị Mơ (2021)

 • Luận án đã phân tích thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của TA Việt Nam đối với trọng tài thương mại (TTTM) và đặt nó trong mối quan hệ so sánh với Công ước New York và Luật Mẫu UNCITRAL, cũng như phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan đến các quy định này. Từ đó, luận án chỉ ra những bất cập trong các quy định của pháp luật&#...

 • LA LaThiQue.pdf.jpg
 • Luận án


 • La Thị Quế;  Advisor:Nguyễn Minh Đoan (2021)

 • Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận biện chứng duy vật của Chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đường lối đổi mới đất nước, về tinh thần cải cách hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Bên cạnh đó, quá trình nghiên cứu, nghiên cứu&#...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1838