Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (1996)

 • Phân tích hai nội dung cơ bản của nguyên tắc suy đoán vô tội. Qua đó thể hiện sự tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ đảm bảo cho quá trình tố tụng được tiến hành một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ, hạn chế những vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Sơn (1997)

 • Quyền hạn của toà án cấp phúc thẩm là quyền mà pháp luật quy định khi xét lại những bản án và quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị được quyết định về những vấn đề theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết đúng đắn vụ án hình sự.

 • Tạp chí


 • Vũ Gia Lâm (1997)

 • Hoạt động xét xử của toà án chỉ được tiến hành khi có quyết định truy tố của Viện kiểm sát và toà án xét thấy đủ điều kiện để đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên trong thực tế công tác xét xử của toà án vẫn còn nhiều vấn đề cần trao đổi và được phân tích rõ trong bài viết.

 • Tạp chí


 • Trần Văn Độ (1997)

 • Trình bày một vài suy nghĩ về những căn cứ lý luận cũng như thực tiễn cần được cân nhắc, xem xét khi nghiên cứu đổi mới tổ chức hoạt động của toà án các cấp.Mỗi một căn cứ đều có ưu điểm và hạn chế nhất định. Vì vậy vấn đề quan trọng là xem xét một cách tổng hợp, toàn diện các căn cứ để có phương án giải quyết tối ưu nhằm xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch vững ...

 • 1993


 • Nguyễn Trung Tín (1993)

 • Sự phát triển tư pháp quốc tế của Việt Nam thực sự có chỉ từ khi nước ta thực hiện chính sách ngoại giao mở rộng. Một số vấn đề pháp luật xung đột của tư pháp quốc tế đã được giải quyết trong pháp luật nước ta mặc dù chưa đầy đủ và đồng thời. Điều này thể hiện rõ trong các lĩnh vực: Quyền sở hữu -- Hợp đồng về thương mại, đấu thầu, giao thông và họat động bảo hiểm kinh d...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Bá Diến (1996)

 • Các trường phái cổ điển của tư pháp quốc tế mãi mãi giữ vai trò trọng yếu đối với tiến trình hình thành đối với tư pháp quốc tế nói chung và tư pháp quốc tế hiện đại. Việc nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của tư pháp quốc tế, nhất là học thuyết và khuynh hướng cổ điển của nó có ý nghĩa to lớn để nắm bắt bản chất và nội dung của tư pháp quốc tế nhằm góp phần&...